Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Nátěr předělových dveří

OBECNÉ


Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v poptávkovému řízení, které se uskuteční formou "RFx - Poptávka" Nátěr předělových dveří.

Realizace květen-červen 2022.

V případě svého zájmu si prostudujte Předmět, Zadávací podmínky, Pravidla elektronických tendrů a Návod.

Praha, dne: 10.05.2022 15:18

Kongresové centrum Praha, a.s.
Karel Benák
telefon:+420 606 686 468
email: karel.benak@praguecc.cz
Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Nátěr předělových dveří

PŘEDMĚT


Předmětem "RFx - Poptávka" jsou tyto položky:

POŘADÍNÁZEV POLOŽKYMJMNOŽSTVÍ
001.Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí /ostění předělové dveře/ vč. případného stržení aplikovaných tapet m2145
002.Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení plochy do 10% m2145
003.Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcím2145
004.Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s mezi broušením, barva Dulux Rapidry Satin Matt Beige grey RAL 7006m2145
005.Specifikace a realizace:

Bližší specifikace položky:
Specifikace: Nátěr předělových dveří v objektu KCP, a.s.
Popis: obroušení, přetmelení a provedení nátěru určených původních předělových dveří vč. části ostění /nikoliv nových dýhovaných/
- prohlídka prostor
- jemné obroušení podkladu dřevěných konstrukcí vč. případného stržení aplikovaných tapet
- provedení oprav lokálním tmelením truhlářských konstrukcí vč. přebroušení plochy do 10 %
- základní jednonásobný akrylový nátěr truhlářských konstrukcí /dveře, ostění/
- lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s meziborušením
- materiál: barva DULUX Rapidry satin mattbase, báze extra Deep RAL 7006
- termín realizace květen-červen 2022 - bude dodatečně upřesněno s ohledem na konané akce v objektu KCP
- počet dveří 21 ks o celkovém rozsahu cca 145 m2

Prostory: Objekt Kongresového centra Praha, a.s., 5.května 1640/65, 14 00 Praha 4
prostor: určené předělové dveře především ve stavebních částí A08 a A03b

Realizace: květen-červen 2022 /dle konaných akcí v objektu KCP


Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!

Informace k možnosti vkládání komentářů a příloh,
Administrátor povolil funkci Komentáře, každý účastník má tedy možnost vložit ke každé položce nebo volitelné podmínce dodatečnou informaci tzv. komentář. Vložení provedete tak, že kliknete na název položky nebo volitelné podmínky v "e-aukční síni". Poté se otevře nové okno s detailem položky a v něm je tlačítko "Přidat komentář". Po stisknutí tlačítka již můžete vepisovat text nebo přikládat přílohy.

Volitelné podmínky:


V případě potřeby bližší specifikace se, prosím, obraťte na vyhlašovatele elektronického poptávkového řízení.
Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Nátěr předělových dveří

ZADÁVACÍ PODMÍNKY


1. CENA BEZ DPH:

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

3. DODACÍ PODMÍNKY:

4. OBDOBÍ NÁKUPU: květen-červen 2022 /dle konaných akcí v objektu KCP

5. REALIZACE OBJEDNÁVEK:

6. SPECIFIKACE:

Specifikace: Nátěr předělových dveří v objektu KCP, a.s.
Popis: obroušení, přetmelení a provedení nátěru určených původních předělových dveří vč. části ostění /nikoliv nových dýhovaných/
- prohlídka prostor
- jemné obroušení podkladu dřevěných konstrukcí vč. případného stržení aplikovaných tapet
- provedení oprav lokálním tmelením truhlářských konstrukcí vč. přebroušení plochy do 10 %
- základní jednonásobný akrylový nátěr truhlářských konstrukcí /dveře, ostění/
- lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s meziborušením
- materiál: barva DULUX Rapidry satin mattbase, báze extra Deep RAL 7006
- termín realizace květen-červen 2022 - bude dodatečně upřesněno s ohledem na konané akce v objektu KCP
- počet dveří 21 ks o celkovém rozsahu cca 145 m2

Prostory: Objekt Kongresového centra Praha, a.s., 5.května 1640/65, 14 00 Praha 4
prostor: určené předělové dveře především ve stavebních částí A08 a A03b

7. OSTATNÍ PODMÍNKY:

- vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, soutěž zrušit nebo vyhlásit další kolo. Vyhlašovatel je povinen všem účastníkům případné změny neprodleně oznámit

- nabídky mohou být konfrontovány s porovnávací cenou vycházející z vnitřních kalkulací vyhlašovatele. Tato porovnávací nabídka je stanovena před zahájením soutěže a je v jejím průběhu neměnná.
Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Nátěr předělových dveří

KONTAKTY


Vyhlašovatelem a realizátorem poptávkového řízení je:
Kongresové centrum Praha, a.s.
5. května 1640/65
140 00 Praha
Česká republika


Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického poptávkového řízení Vám zodpoví administrátor:
Karel Benák
telefon: +420 606 686 468
email: karel.benak@praguecc.cz
Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Nátěr předělových dveří

PRAVIDLA


PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH TENDRŮ
- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických tendrů PROEBIZ TENDERBOX
Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Nátěr předělových dveří

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast v poptávkovém řízení je nutné mít v počítači nainstalován jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

V internetovém prohlížeči je nutno povolit vyskakovací okna, javascript a mít zapnuty cookies. Návod k zapnutí cookies je k dispozici na internetové adrese
http://proebiz.com/podpora.

JAK VSTOUPIT DO "RFx - POPTÁVKA"
Odkaz pro vstup do síně spolu s odkazem na tuto výzvu vám byl zaslán e-mailem vyhlašovatelem tohoto poptávkového řízení. Kliknutím na předmětný odkaz se vám otevře internetový prohlížeč na adrese síně vyhlašovatele. V případě jakýchkoliv komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na administrátora najdete v části KONTAKTY.

JAK SE ZE SÍNĚ ODHLÁSIT
Odhlášení proveďte pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna internetového prohlížeče, do síně se bude možné znovu přihlásit až za 20 s.

JAK POSTUPOVAT PŘI PODÁVÁNÍ NABÍDKY
Síň slouží k podání cenových nabídek a volitelných podmínek.
Každou vloženou cenu je NUTNÉ POTVRDIT STISKNUTÍM KLÁVESY ENTER! Ceny i volitelné podmínky je možné až do ukončení poptávkového řízení libovolně měnit a upravovat. Platí poslední podaná nabídka, která je uvedena v síni v okamžiku ukončení poptávkového řízení. Po dobu poptávkového řízení uvidíte pouze svou cenovou nabídku. Vyhlašovatel může rozhodnout o zobrazení nejlepších cen u jednotlivých položek (v tom případě se zobrazí ve žlutém sloupci vlevo od vaší nabídky). Pokud je název položky podtrhnutý, kliknutím na něj se vám zobrazí poznámka k položce (obvykle další upřesňující informace, např. fotografie, příloha, atd.)

Volitelné podmínky zadávejte kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněná, je v daném políčku zobrazeno slovo změnit nebo je políčko prázdné).

V průběhu poptávkového řízení prosím sledujte:
čas do konce kola - jeho pravidelná změna potvrzuje váš kontakt se systémem. V případě, že se čas zastaví, pak pro obnovení síně stiskněte klávesu F5 nebo ikonu AKTUALIZOVAT uvedenou ve svém prohlížeči.
komunikaci s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Tady můžete on-line komunikovat s administrátorem.

Celý průběh poptávkového řízení od odeslání výzev až po jeho ukončení je zaprotokolován v historii. Všechny provedené operace jsou zaznamenávány s přesností na sekundy. Po ukončení poptávkového řízení budete mít možnost zobrazit si historii a protokol své účasti.

Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vložením cen na poslední sekundy. Takto vložené hodnoty nemusí být na server systému doručeny včas - např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče či operačního systému. Nabídky podané v posledních sekundách tak nemusí být systémem bezvýhradně přijaty.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA ADMINISTRÁTORA NAJDETE V ČÁSTI KONTAKTY.