Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Personální zajištění F&B a HSK služeb

OBECNÉ


Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení "Personální zajištění F&B a HSK služeb", které se uskuteční formou "ERMMA".

Od 25.10.2022 v 14:00 bude zpřístupněn internetový portál pro podání Vaší nabídky. Svou nabídku můžete podávat až do 16.11.2022 v 11:00.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy.

Po vyplnění Přihlášky, ve které si zvolíte své přístupové jméno a heslo, Vám bude dle Harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč a teprve s těmito přístupovými údaji můžete vstoupit do elektronické aukční síně na adrese https://kcp.proebiz.com.

Praha, dne: 25.10.2022 14:01

Kongresové centrum Praha, a.s.
5. května 1640/65
140 00 Praha
Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Personální zajištění F&B a HSK služeb

PŘEDMĚT


Předmětem "ERMMA" jsou tyto položky:

POŘADÍNÁZEV POLOŽKYMJMNOŽSTVÍ
001.Personální zajištění FB a HSK služeb II.kolo
002.Pracovník servisu

Bližší specifikace položky:
Pracovní doba: 6-8 h. (dle požadavku objednavatele) předpokládaný rozsah 150 h měsíčně.
Roční předpoklad 150 x 12 = 1800 hodin za rok.
Doplňte cenu za 1 hod.
hod / rok1800
003.Pracovník kuchyně

Bližší specifikace položky:
Pracovní doba: 6-8 h. (dle požadavku objednavatele) předpokládaný rozsah 150 h měsíčně.
Roční předpoklad 150 x 12 = 1800 hodin za rok.
Doplňte cenu za 1 hod.
hod / rok1800
004.Pracovník HSK / pokojská

Bližší specifikace položky:
Pracovní doba: 6-8 h. (dle požadavku objednavatele) předpokládaný rozsah 150 h měsíčně.
Roční předpoklad 150 x 12 = 1800 hodin za rok.
Doplňte cenu za 1 hod.
hod / rok1800
005.Personální zajištění FB a HSK služeb
006.Pracovník servisu

Bližší specifikace položky:
Pracovní doba: 6-8 h. (dle požadavku objednavatele) předpokládaný rozsah 150 h měsíčně.
Roční předpoklad 150 x 12 = 1800 hodin za rok.
Doplňte cenu za 1 hod.

Pozn. 1:
Tato položka byla označena jako nezapočitatelná. Znamená to, že uvedenou nabídku položky nebude systém započítávat do celkové sumy účastníka.
hod / rok1800
007.Pracovník kuchyně

Bližší specifikace položky:
Pracovní doba: 6-8 h. (dle požadavku objednavatele) předpokládaný rozsah 150 h měsíčně.
Roční předpoklad 150 x 12 = 1800 hodin za rok.
Doplňte cenu za 1 hod.

Pozn. 1:
Tato položka byla označena jako nezapočitatelná. Znamená to, že uvedenou nabídku položky nebude systém započítávat do celkové sumy účastníka.
hod / rok1800
008.Pracovník HSK / pokojská

Bližší specifikace položky:
Pracovní doba: 6-8 h. (dle požadavku objednavatele) předpokládaný rozsah 150 h měsíčně.
Roční předpoklad 150 x 12 = 1800 hodin za rok.
Doplňte cenu za 1 hod.

Pozn. 1:
Tato položka byla označena jako nezapočitatelná. Znamená to, že uvedenou nabídku položky nebude systém započítávat do celkové sumy účastníka.
hod / rok1800


Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!

Informace k možnosti vkládání komentářů a příloh,
Administrátor povolil funkci Komentáře, každý účastník má tedy možnost vložit ke každé položce nebo volitelné podmínce dodatečnou informaci tzv. komentář. Vložení provedete tak, že kliknete na název položky nebo volitelné podmínky v "e-aukční síni". Poté se otevře nové okno s detailem položky a v něm je tlačítko "Přidat komentář". Po stisknutí tlačítka již můžete vepisovat text nebo přikládat přílohy.

Volitelné podmínky:
Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Personální zajištění F&B a HSK služeb

PŘÍLOHY


1. Příloha pozvánky - Zadávací Podmínky.pdf

2. Příloha pozvánky - Příloha č.1.pdf

3. Příloha pozvánky - Příloha č.2.pdf

4. Příloha pozvánky - Příloha č.3_2022_10_13 (2) Smlouva k HB a HSK (003).docx

Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Personální zajištění F&B a HSK služeb

PŘIHLÁŠKA


Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přihlášku, kterou si můžete zobrazit ZDE.

Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče. Více informací najdete v Návod.

Obecný postup pro vyplnění Přihlášky a informace o tom, jak pracovat s eAukční síni zobrazíte po odkliknutí na tento odkaz.
Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Personální zajištění F&B a HSK služeb

KONTAKTY


Vyhlašovatelem výběrového řízení je:
Kongresové centrum Praha, a.s.
5. května 1640/65
140 00 Praha
Česká republika


Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického výběrového řízení vám zodpoví administrátor:
Karel Benák
email: karel.benak@praguecc.cz
Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Personální zajištění F&B a HSK služeb

PRAVIDLA


PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH TENDRŮ
- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických tendrů PROEBIZ TENDERBOX

Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Personální zajištění F&B a HSK služeb

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

V internetovém prohlížeči je nutno povolit vyskakovací okna, javascript a mít zapnuty cookies. Návod k zapnutí cookies je k dispozici na internetové adrese
http://proebiz.com/podpora.

JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO "ERMMA"
Obecný postup pro vyplnění Přihlášky a informace o tom, jak pracovat s eAukční síni zobrazíte po odkliknutí na tento odkaz.

JAK VSTOUPIT DO eAUKČNÍ SÍNĚ
Pro vstup do eAukční síně použijte internetový odkaz (adresu) v části OBECNÉ této pozvánky. Kliknutím na něj se otevře internetový prohlížeč na adrese eAukční síně vyhlašovatele. Budete vyzváni k zadání přístupových údajů (jména, hesla – zvolíte si sami v přihlášce a klíče – bude vám doručen emailem). Pokud tyto údaje zadáte správně (heslo i klíč jsou skryty), proběhne autentifikace a otevře se vám eAukční síň. Desetimístný klíč lze kopírovat (např. pomocí kláves Ctrl+C) z emailu a následně vložit do příslušného políčka (Ctrl+V). Do eAukční síně se nedá vstoupit před začátkem eAukce (začátkem bývá obvykle Vstupní kolo).
V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.

JAK SE Z eAUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT
Odhlášení provedete pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu eAukční síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do eAukční síně se bude možné znova přihlásit až za 20 s.

CO MŮŽETE VE VSTUPNÍM KOLE
Vstupní kolo slouží k zadání vstupních cenových nabídek a volitelných podmínek. V tomto kole si můžete prohlédnout a vyzkoušet práci v eAukčním prostředí. Zvláště se soustřeďte na čas do konce kola. Tento časový údaj se mění obvykle v rozmezí 3 - 5 vteřin (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak neděje, pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do eAukční síně znovu přihlásit nebo provést přenačtení síně obvykle klávesou F5 nebo ikonou AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.

V tomto kole je vaší povinností zadat vstupní cenové nabídky. Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER! Ve Vstupním kole je možné ceny i volitelné podmínky libovolně měnit a upravovat. Uvidíte jen své cenové nabídky.
Volitelné podmínky zadáváte (vyplňujete) kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněna, je zobrazeno v daném políčku slovo změnit nebo je políčko prázdné).
Pokud je název položky podtrhnutý, kliknutím na něj se vám zobrazí poznámka k položce (obvykle další upřesňující informace, např. fotky, příloha, atd.).

CO MŮŽETE V KONTROLNÍM KOLE
Kontrolní kolo slouží pro kontrolou nabídek vyhlašovatelem, popř. předběžné vyhodnocení, testování vzorů apod. V tomto kole nemohou účastníci provádět žádné úpravy ani vkládat nové nabídky. Je možné využít Chatové komunikace.

CO MŮŽETE V AUKČNÍM KOLE
V Aukčním kole již můžete upravovat své cenové nabídky pouze směrem dolů (nákupní online výběrové řízení) nebo naopak pouze směrem nahoru (prodejní online výběrové řízení).

Vaše nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální (v případě nákupního výběrového řízení) resp. maximální cenou (pro prodejní výběrové řízení).

V průběhu online výběrového řízení prosím sledujte:
čas do konce kola - jehož změna potvrzuje váš kontakt s eAukčním systémem
V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně nebo ikonu AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.
komunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete online komunikovat s administrátorem.

Celý průběh online výběrové řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení online výběrového řízení vám bude nabídnuta možnost zobrazení historie a protokol vaší účasti.

Aukční kolo bývá obvykle prodlužováno. Bližší informace o prodloužení naleznete v části HARMONOGRAM.

Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vkládáním cen v eAukční síni na poslední vteřiny probíhajícího kola. Takto zadané hodnoty nemusí dorazit včas k serverům systému - např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče resp. operačního systému. Nabídky v posledních 5-ti vteřinách tak nemusí být aukčním systémem bezvýhradně přijaty.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.