Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Vytvoření digitální strategie a následná realizace kampaní pro KCP a Holiday Inn Prague

OBECNÉ


Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v poptávkovému řízení "Vytvoření digitální strategie a následná realizace kampaní pro KCP a Holiday Inn Prague", které se uskuteční formou "RFx - Poptávka".

Od 12.09.2022 v 18:00 bude zpřístupněn internetový portál pro podání Vaší nabídky.
Svou nabídku můžete podávat až do 26.09.2022 v 14:00.

V případě svého zájmu si prostudujte Předmět, Zadávací podmínky, Pravidla elektronických tendrů a Návod.

Praha, dne: 12.09.2022 17:51Kongresové centrum Praha, a.s.
5. května 1640/65
Praha
140 00
Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Vytvoření digitální strategie a následná realizace kampaní pro KCP a Holiday Inn Prague

PŘEDMĚT


Předmětem "RFx - Poptávka" jsou tyto položky:

POŘADÍNÁZEV POLOŽKYMJMNOŽSTVÍ
001.Celková cena bez DPH - KCP1
002.Celková cena bez DPH - HI1


Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!

Informace k možnosti vkládání komentářů a příloh,
Administrátor povolil funkci Komentáře, každý účastník má tedy možnost vložit ke každé položce nebo volitelné podmínce dodatečnou informaci tzv. komentář. Vložení provedete tak, že kliknete na název položky nebo volitelné podmínky v "e-aukční síni". Poté se otevře nové okno s detailem položky a v něm je tlačítko "Přidat komentář". Po stisknutí tlačítka již můžete vepisovat text nebo přikládat přílohy.

Volitelné podmínky:


V případě potřeby bližší specifikace se, prosím, obraťte na vyhlašovatele elektronického poptávkového řízení.
Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Vytvoření digitální strategie a následná realizace kampaní pro KCP a Holiday Inn Prague

Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Vytvoření digitální strategie a následná realizace kampaní pro KCP a Holiday Inn Prague

ZADÁVACÍ PODMÍNKY


1. CENA BEZ DPH:

2. OSTATNÍ PODMÍNKY:

DLE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK PŘILOŽENÉ V PŘÍLOZE.

Dodavatel v rámci nabídky dodá v elektronické podobě soubory do systému ProeBiz:

- Krycí list nabídky
- Cenové nabídky – soubor v excelu Příloha č. 4 vyplněný zvlášť pro KCP a hotel Holiday Inn Prague, Doplní celkové ceny do systému ProEbiz.
- Ukázku kreativity – 1 ks banneru zvlášť pro KCP a 1 ks banneru zvlášť pro hotel Holiday Inn
- Mediaplán vč. rozpočtu zvlášť pro KCP a hotel Holiday Inn Prague.


- vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, soutěž zrušit nebo vyhlásit další kolo. Vyhlašovatel je povinen všem účastníkům případné změny neprodleně oznámit

- nabídky mohou být konfrontovány s porovnávací cenou vycházející z vnitřních kalkulací vyhlašovatele. Tato porovnávací nabídka je stanovena před zahájením soutěže a je v jejím průběhu neměnná.

Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Vytvoření digitální strategie a následná realizace kampaní pro KCP a Holiday Inn Prague

KONTAKTY


Vyhlašovatelem a realizátorem poptávkového řízení je:
Kongresové centrum Praha, a.s.
5. května 1640/65
140 00 Praha
Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického poptávkového řízení Vám zodpoví:

Bc. Radka Turková – tel: 739 539 204,
e-mail: radka.turkova@praguecc.cz.
Bc. Bintou Abderamanová - tel: T +420 296 895 085,
email: bintou.abderamanova@holidayinn.cz


Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického poptávkového řízení Vám zodpoví administrátor:
Karel Benák
email: karel.benak@praguecc.cz
Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Vytvoření digitální strategie a následná realizace kampaní pro KCP a Holiday Inn Prague

PRAVIDLA


PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH TENDRŮ
- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických tendrů PROEBIZ TENDERBOX
Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Vytvoření digitální strategie a následná realizace kampaní pro KCP a Holiday Inn Prague

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast v poptávkovém řízení je nutné mít v počítači nainstalován jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

V internetovém prohlížeči je nutno povolit vyskakovací okna, javascript a mít zapnuty cookies. Návod k zapnutí cookies je k dispozici na internetové adrese
http://proebiz.com/podpora.

JAK VSTOUPIT DO "RFx - POPTÁVKA"
Odkaz pro vstup do síně spolu s odkazem na tuto výzvu vám byl zaslán e-mailem vyhlašovatelem tohoto poptávkového řízení. Kliknutím na předmětný odkaz se vám otevře internetový prohlížeč na adrese síně vyhlašovatele. V případě jakýchkoliv komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na administrátora najdete v části KONTAKTY.

JAK SE ZE SÍNĚ ODHLÁSIT
Odhlášení proveďte pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna internetového prohlížeče, do síně se bude možné znovu přihlásit až za 20 s.

JAK POSTUPOVAT PŘI PODÁVÁNÍ NABÍDKY
Síň slouží k podání cenových nabídek a volitelných podmínek.
Každou vloženou cenu je NUTNÉ POTVRDIT STISKNUTÍM KLÁVESY ENTER! Ceny i volitelné podmínky je možné až do ukončení poptávkového řízení libovolně měnit a upravovat. Platí poslední podaná nabídka, která je uvedena v síni v okamžiku ukončení poptávkového řízení. Po dobu poptávkového řízení uvidíte pouze svou cenovou nabídku. Vyhlašovatel může rozhodnout o zobrazení nejlepších cen u jednotlivých položek (v tom případě se zobrazí ve žlutém sloupci vlevo od vaší nabídky). Pokud je název položky podtrhnutý, kliknutím na něj se vám zobrazí poznámka k položce (obvykle další upřesňující informace, např. fotografie, příloha, atd.)

Volitelné podmínky zadávejte kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněná, je v daném políčku zobrazeno slovo změnit nebo je políčko prázdné).

V průběhu poptávkového řízení prosím sledujte:
čas do konce kola - jeho pravidelná změna potvrzuje váš kontakt se systémem. V případě, že se čas zastaví, pak pro obnovení síně stiskněte klávesu F5 nebo ikonu AKTUALIZOVAT uvedenou ve svém prohlížeči.
komunikaci s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Tady můžete on-line komunikovat s administrátorem.

Celý průběh poptávkového řízení od odeslání výzev až po jeho ukončení je zaprotokolován v historii. Všechny provedené operace jsou zaznamenávány s přesností na sekundy. Po ukončení poptávkového řízení budete mít možnost zobrazit si historii a protokol své účasti.

Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vložením cen na poslední sekundy. Takto vložené hodnoty nemusí být na server systému doručeny včas - např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče či operačního systému. Nabídky podané v posledních sekundách tak nemusí být systémem bezvýhradně přijaty.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA ADMINISTRÁTORA NAJDETE V ČÁSTI KONTAKTY.