Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Rekonstrukce výsuvného hlediště společenského sálu (SPOSA)

OBECNÉ


Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA", Zapečetěné kolo nabídky vložte do 17.07.2023 v 12:00.

Předmětem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího zhotovitele "Rekonstrukce výsuvného hlediště společenského sálu (SPOSA)" a to buď formou repase stávajícího hlediště, nebo formou kompletní výměny. Způsob rekonstrukce hlediště - buďto repase nebo celková výměna, bude Zadavetelem stanovena až na základě nabídek a obhajoby řešení rekonstrukce jednotlivými nabízejícími do prvního kola poptávkového řízení. Výběrovém řízení proto bude bude probíhat v režimu více kol.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy.

Po vyplnění Přihlášky, ve které si zvolíte své přístupové jméno a heslo, Vám bude dle Harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč a teprve s těmito přístupovými údaji můžete vstoupit do elektronické aukční síně na adrese https://kcp.proebiz.com.

Praha, dne: 07.06.2023 14:36

Kongresové centrum Praha, a.s.
5. května 1640/65, 140 00 Praha
Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Rekonstrukce výsuvného hlediště společenského sálu (SPOSA)

PŘEDMĚT


Předmětem "ERMMA" jsou tyto položky:

POŘADÍNÁZEV POLOŽKYMJMNOŽSTVÍ
001.1.KOLO
002.Celková cena bez DPH 1.kola

Bližší specifikace položky:
Váha "cenového" kritéria je 50%.

Celková cena představuje nepřekročitelnou cenu navrhované a naceněné formy rekonstrukce výsuvky - buďto za repasi, nebo celkovou výměnu.
Po rozhodnutí hodnotící komise o způsobu rekonstrukce (na podkladě obhajoby nabízejícím navrhovaného technického řešení) bude v případném dalším kole probíhat optimalizace technického řešení, ceny a doby rekonstrukce.
CZK1
003.Celková doba nemožnosti využití výsuvky

Bližší specifikace položky:
Váha "časového" kritéria je 30%.
Varianta repase - Položka představuje celkovou dobu v týdnech, po kterou nebude možné fyzicky využívat prostor sálu s výsuvkou vzhledem k probíhajícím pracím na repasi.

Varianta celkové výměny - Položka představuje dobu v týdnech, po kterou nebude možné fyzicky využívat prostor sálu (při demontáži, instalaci a zkouškách) a sálu s demontovanou výsuvkou.
týden1
004.Technické řešení rekonstrukce

Bližší specifikace položky:
Váha "technické řešení" je 20%.
Řešení způsobu rekonstrukce (repase nebo celkové výměny) bude mít možnost každý z nabízejících, který splnil podmínky Zadávacích podmínek, obhájit při "konzultaci - prezentaci" svého řešení před hodnotící komisí. I na základě tohoto kroku bude následně rozhodnuto hodnotící komisí společně s dalšími kriterií (cena a doba blokace sálu) o způsobu rekonstrukce výsuvky - buďto repase nebo celková výměna.


Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!Volitelné podmínky:
Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Rekonstrukce výsuvného hlediště společenského sálu (SPOSA)

PŘÍLOHY


1. Příloha pozvánky - Zadávací podmínky - výsuvka.pdf

2. Příloha pozvánky - ZP Příloha č. 1 Technicka specifikace výsuvka.pdf

3. Příloha pozvánky - Příloha č. 2 Výkaz výměr.docx

4. Příloha pozvánky - Príloha č. 3 Krycí list nabídky.docx

5. Příloha pozvánky - SoD na výsuvku PŘ.pdf

Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Rekonstrukce výsuvného hlediště společenského sálu (SPOSA)

ZADÁVACÍ PODMÍNKY


1. Cena

2. Technické řešení rekonstrukce

3. Celková doba nemožnosti využití výsuvky (prostorů)- vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, soutěž zrušit nebo vyhlásit další kolo. Vyhlašovatel je povinen všem účastníkům případné změny neprodleně oznámit

- nabídky mohou být konfrontovány s porovnávací cenou vycházející z vnitřních kalkulací vyhlašovatele. Tato porovnávací nabídka je stanovena před zahájením soutěže a je v jejím průběhu neměnná.

Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Rekonstrukce výsuvného hlediště společenského sálu (SPOSA)

KONTAKTY


Vyhlašovatelem výběrového řízení je:
Kongresové centrum Praha, a.s.
5. května 1640/65
140 00 Praha
Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického výběrového řízení vám zodpoví:
Libor Sosna
email: libor.sosna@praguecc.cz


Realizací elektronického výběrového řízení byla pověřena společnost:
Kongresové centrum Praha, a.s.
5. května 1640/65
140 00 Praha
Česká republika

Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického výběrového řízení vám zodpoví administrátor:
Libor Sosna
email: libor.sosna@praguecc.cz
Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Rekonstrukce výsuvného hlediště společenského sálu (SPOSA)

PŘIHLÁŠKA


Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přihlášku, kterou si můžete zobrazit ZDE.

Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče. Více informací najdete v Návod.

Obecný postup pro vyplnění Přihlášky a informace o tom, jak pracovat s eAukční síni zobrazíte po odkliknutí na tento odkaz.
Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Rekonstrukce výsuvného hlediště společenského sálu (SPOSA)

PRAVIDLA


PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH TENDRŮ
- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických tendrů PROEBIZ TENDERBOX

Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Rekonstrukce výsuvného hlediště společenského sálu (SPOSA)

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

V internetovém prohlížeči je nutno povolit vyskakovací okna, javascript a mít zapnuty cookies. Návod k zapnutí cookies je k dispozici na internetové adrese
http://proebiz.com/podpora.

JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO "ERMMA"
Obecný postup pro vyplnění Přihlášky a informace o tom, jak pracovat s eAukční síni zobrazíte po odkliknutí na tento odkaz.

JAK VSTOUPIT DO eAUKČNÍ SÍNĚ
Pro vstup do eAukční síně použijte internetový odkaz (adresu) v části OBECNÉ této pozvánky. Kliknutím na něj se otevře internetový prohlížeč na adrese eAukční síně vyhlašovatele. Budete vyzváni k zadání přístupových údajů (jména, hesla – zvolíte si sami v přihlášce a klíče – bude vám doručen emailem). Pokud tyto údaje zadáte správně (heslo i klíč jsou skryty), proběhne autentifikace a otevře se vám eAukční síň. Desetimístný klíč lze kopírovat (např. pomocí kláves Ctrl+C) z emailu a následně vložit do příslušného políčka (Ctrl+V). Do eAukční síně se nedá vstoupit před začátkem eAukce (začátkem bývá obvykle Vstupní kolo).
V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.

JAK SE Z eAUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT
Odhlášení provedete pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu eAukční síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do eAukční síně se bude možné znova přihlásit až za 20 s.

CO MŮŽETE VE VSTUPNÍM KOLE
Vstupní kolo slouží k zadání vstupních cenových nabídek a volitelných podmínek. V tomto kole si můžete prohlédnout a vyzkoušet práci v eAukčním prostředí. Zvláště se soustřeďte na čas do konce kola. Tento časový údaj se mění obvykle v rozmezí 3 - 5 vteřin (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak neděje, pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do eAukční síně znovu přihlásit nebo provést přenačtení síně obvykle klávesou F5 nebo ikonou AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.

V tomto kole je vaší povinností zadat vstupní cenové nabídky. Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER! Ve Vstupním kole je možné ceny i volitelné podmínky libovolně měnit a upravovat. Uvidíte jen své cenové nabídky.
Volitelné podmínky zadáváte (vyplňujete) kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněna, je zobrazeno v daném políčku slovo změnit nebo je políčko prázdné).
Pokud je název položky podtrhnutý, kliknutím na něj se vám zobrazí poznámka k položce (obvykle další upřesňující informace, např. fotky, příloha, atd.).

CO MŮŽETE V AUKČNÍM KOLE
V Aukčním kole již můžete upravovat své cenové nabídky pouze směrem dolů (nákupní online výběrové řízení) nebo naopak pouze směrem nahoru (prodejní online výběrové řízení).

Vaše nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální (v případě nákupního výběrového řízení) resp. maximální cenou (pro prodejní výběrové řízení).

V průběhu online výběrového řízení prosím sledujte:
čas do konce kola - jehož změna potvrzuje váš kontakt s eAukčním systémem
V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně nebo ikonu AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.
komunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete online komunikovat s administrátorem.

Celý průběh online výběrové řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení online výběrového řízení vám bude nabídnuta možnost zobrazení historie a protokol vaší účasti.

Aukční kolo bývá obvykle prodlužováno. Bližší informace o prodloužení naleznete v části HARMONOGRAM.

Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vkládáním cen v eAukční síni na poslední vteřiny probíhajícího kola. Takto zadané hodnoty nemusí dorazit včas k serverům systému - např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče resp. operačního systému. Nabídky v posledních 5-ti vteřinách tak nemusí být aukčním systémem bezvýhradně přijaty.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.