Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Nákup chemie do myček

OBECNÉ


Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v poptávkovému řízení "Nákup chemie do myček", které se uskuteční formou "RFx - Poptávka".

Od 31.05.2022 v 12:00 bude zpřístupněn internetový portál pro podání Vaší nabídky.
Svou nabídku můžete podávat až do 07.06.2022 v 12:00.

V případě svého zájmu si prostudujte Předmět, Zadávací podmínky, Pravidla elektronických tendrů a Návod.

Praha, dne: 31.05.2022 11:56

Kongresové centrum Praha, a.s.
Karel Benák
telefon:+420 606 686 468
email: karel.benak@praguecc.cz
Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Nákup chemie do myček

PŘEDMĚT


Předmětem "RFx - Poptávka" jsou tyto položky:

POŘADÍNÁZEV POLOŽKYMJMNOŽSTVÍ
001.Mycí prostředek 25kg

Bližší specifikace položky:
Alternativy:
Diversey:
Suma Nova L6 20L W1779-25kg
Winterhalter:
F 8400 Univerzální mycí prostředek 25kg / 18,9l
Ecolab:
Mycí přípravek Topmatic Universal Special, balení 25kg
balení26
002.Oplachový prostředek 10l

Bližší specifikace položky:
Alternativy:
Diversey:
Suma Rinse A5 2x5L W1779+ 10l
Winterhalter:
B 100 N - Oplachový prostředek Winterhalter pro vysoký lesk 10,2 kg / 10 l
Ecolab:
Oplachový přípravek Toprinse, balení 10l
balení4
003.Tabletková sůl 25kgbalení4
004.Mycí prostředek 12kg

Bližší specifikace položky:
Alternativy:
Diversey:
Suma Bar L66 2x5L W1922 12kg
Winterhalter:
Winterhalter F 420 e Mycí prostředek Bistro 12kg / 9,9l
Ecolab:
Mycí přípravek Topmatic Universal Special, balení 12kg
balení10
005.DopravaCZK1


Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!

Informace k možnosti vkládání komentářů a příloh,
Administrátor povolil funkci Komentáře, každý účastník má tedy možnost vložit ke každé položce nebo volitelné podmínce dodatečnou informaci tzv. komentář. Vložení provedete tak, že kliknete na název položky nebo volitelné podmínky v "e-aukční síni". Poté se otevře nové okno s detailem položky a v něm je tlačítko "Přidat komentář". Po stisknutí tlačítka již můžete vepisovat text nebo přikládat přílohy.

Volitelné podmínky:
NÁZEV VOLITELNÉ PODMÍNKYROZSAH HODNOTPOVAHA
Informace: Myčky na hotelu: Winterhalter PT-M Winterhalter UC-M Winterhalter GS 501 Winterhalter GS 215(text)


V případě potřeby bližší specifikace se, prosím, obraťte na vyhlašovatele elektronického poptávkového řízení.
Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Nákup chemie do myček

PŘÍLOHY


1. Příloha pozvánky - Zadávací podmínky.pdf

Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Nákup chemie do myček

ZADÁVACÍ PODMÍNKY


1. CENA BEZ DPH:

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY NA FAKTURU:

3. DODACÍ PODMÍNKY:

4. OBDOBÍ NÁKUPU 2022-2023:

5. REALIZACE OBJEDNÁVEK:

6. OSTATNÍ PODMÍNKY:

- vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, soutěž zrušit nebo vyhlásit další kolo. Vyhlašovatel je povinen všem účastníkům případné změny neprodleně oznámit

- nabídky mohou být konfrontovány s porovnávací cenou vycházející z vnitřních kalkulací vyhlašovatele. Tato porovnávací nabídka je stanovena před zahájením soutěže a je v jejím průběhu neměnná.

Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Nákup chemie do myček

KONTAKTY


Vyhlašovatelem a realizátorem poptávkového řízení je:
Kongresové centrum Praha, a.s.
5. května 1640/65
140 00 Praha
Česká republika


Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického poptávkového řízení Vám zodpoví administrátor:
Karel Benák
telefon: +420 606 686 468
email: karel.benak@praguecc.cz
Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Nákup chemie do myček

PRAVIDLA


PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH TENDRŮ
- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických tendrů PROEBIZ TENDERBOX
Výzva k účasti
v poptávce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Nákup chemie do myček

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast v poptávkovém řízení je nutné mít v počítači nainstalován jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

V internetovém prohlížeči je nutno povolit vyskakovací okna, javascript a mít zapnuty cookies. Návod k zapnutí cookies je k dispozici na internetové adrese
http://proebiz.com/podpora.

JAK VSTOUPIT DO "RFx - POPTÁVKA"
Odkaz pro vstup do síně spolu s odkazem na tuto výzvu vám byl zaslán e-mailem vyhlašovatelem tohoto poptávkového řízení. Kliknutím na předmětný odkaz se vám otevře internetový prohlížeč na adrese síně vyhlašovatele. V případě jakýchkoliv komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na administrátora najdete v části KONTAKTY.

JAK SE ZE SÍNĚ ODHLÁSIT
Odhlášení proveďte pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna internetového prohlížeče, do síně se bude možné znovu přihlásit až za 20 s.

JAK POSTUPOVAT PŘI PODÁVÁNÍ NABÍDKY
Síň slouží k podání cenových nabídek a volitelných podmínek.
Každou vloženou cenu je NUTNÉ POTVRDIT STISKNUTÍM KLÁVESY ENTER! Ceny i volitelné podmínky je možné až do ukončení poptávkového řízení libovolně měnit a upravovat. Platí poslední podaná nabídka, která je uvedena v síni v okamžiku ukončení poptávkového řízení. Po dobu poptávkového řízení uvidíte pouze svou cenovou nabídku. Vyhlašovatel může rozhodnout o zobrazení nejlepších cen u jednotlivých položek (v tom případě se zobrazí ve žlutém sloupci vlevo od vaší nabídky). Pokud je název položky podtrhnutý, kliknutím na něj se vám zobrazí poznámka k položce (obvykle další upřesňující informace, např. fotografie, příloha, atd.)

Volitelné podmínky zadávejte kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněná, je v daném políčku zobrazeno slovo změnit nebo je políčko prázdné).

V průběhu poptávkového řízení prosím sledujte:
čas do konce kola - jeho pravidelná změna potvrzuje váš kontakt se systémem. V případě, že se čas zastaví, pak pro obnovení síně stiskněte klávesu F5 nebo ikonu AKTUALIZOVAT uvedenou ve svém prohlížeči.
komunikaci s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Tady můžete on-line komunikovat s administrátorem.

Celý průběh poptávkového řízení od odeslání výzev až po jeho ukončení je zaprotokolován v historii. Všechny provedené operace jsou zaznamenávány s přesností na sekundy. Po ukončení poptávkového řízení budete mít možnost zobrazit si historii a protokol své účasti.

Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vložením cen na poslední sekundy. Takto vložené hodnoty nemusí být na server systému doručeny včas - např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče či operačního systému. Nabídky podané v posledních sekundách tak nemusí být systémem bezvýhradně přijaty.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA ADMINISTRÁTORA NAJDETE V ČÁSTI KONTAKTY.