Výzva k účasti
v poptávce
Kongresové centrum Praha, a.s.

Název poptávkového řízení: Dovybavení protipožárních dveří „Adámek“

OBECNÉ


Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v poptávkovému řízení, které se uskuteční formou "RFx - Poptávka".

Od 01.02.2023 v 12:00 bude zpřístupněn internetový portál pro podání Vaší nabídky.
Svou nabídku můžete podávat až do 13.02.2023 v 12:00.

V případě svého zájmu si prostudujte Předmět, Zadávací podmínky, Pravidla elektronických tendrů a Návod.

Praha, dne: 29.11.2022 16:10

Kongresové centrum Praha, a.s.
Milan Řehák
telefon:+420 775 567 744
email: milan.rehak@praguecc.cz
Výzva k účasti
v poptávce
Kongresové centrum Praha, a.s.

Název poptávkového řízení: Dovybavení protipožárních dveří „Adámek“

PŘEDMĚT


Předmětem "RFx - Poptávka" jsou tyto položky:

POŘADÍNÁZEV POLOŽKYMJMNOŽSTVÍ
001.Položky I. kola
002.Suma jednotkových cen dílčích úprav dveří

Bližší specifikace položky:
suma položek 1 až 8 ze souboru PCC_Dovybavení dveří Adámek_slepý rozpočet.xlsx označená jako Mezisoučet 1

Pozn. 1:
Tato položka byla označena jako nezapočitatelná. Znamená to, že uvedenou nabídku položky nebude systém započítávat do celkové sumy účastníka.
1
003.Cena za D+M nových dvoukřídlých dveří do 4NP

Bližší specifikace položky:
Položka č. 9 ze souboru PCC_Dovybavení dveří Adámek_slepý rozpočet.xlsx označená jako Mezisoučet 2

Pozn. 1:
Tato položka byla označena jako nezapočitatelná. Znamená to, že uvedenou nabídku položky nebude systém započítávat do celkové sumy účastníka.
1
004.Položky pro II. kolo
005.II. kolo - Suma jednotkových cen dílčích úprav dveří

Bližší specifikace položky:
suma položek 1 až 20 ze souboru PCC_Dovybavení dveří Adámek II.kolo_slepý rozpočet.xlsx označená jako Mezisoučet 1
1
006.II. kolo - Cena za D+M nových dvoukřídlých dveří do 4NP

Bližší specifikace položky:
Položka č. 21 ze PCC_Dovybavení dveří Adámek II.kolo_slepý rozpočet.xlsx označená jako Mezisoučet 2
1


Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!

Informace k možnosti vkládání komentářů a příloh,
Administrátor povolil funkci Komentáře, každý účastník má tedy možnost vložit ke každé položce nebo volitelné podmínce dodatečnou informaci tzv. komentář. Vložení provedete tak, že kliknete na název položky nebo volitelné podmínky v "e-aukční síni". Poté se otevře nové okno s detailem položky a v něm je tlačítko "Přidat komentář". Po stisknutí tlačítka již můžete vepisovat text nebo přikládat přílohy.

Volitelné podmínky:


V případě potřeby bližší specifikace se, prosím, obraťte na vyhlašovatele elektronického poptávkového řízení.
Výzva k účasti
v poptávce
Kongresové centrum Praha, a.s.

Název poptávkového řízení: Dovybavení protipožárních dveří „Adámek“

KONTAKTY


Vyhlašovatelem a realizátorem poptávkového řízení je:
Kongresové centrum Praha, a.s.
5. května 1640/65
140 00 Praha
Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického poptávkového řízení Vám zodpoví:
Milan Řehák
telefon: +420 775 567 744
email: milan.rehak@praguecc.cz
Výzva k účasti
v poptávce
Kongresové centrum Praha, a.s.
Výzva k účasti
v poptávce
Kongresové centrum Praha, a.s.

Název poptávkového řízení: Dovybavení protipožárních dveří „Adámek“

PRAVIDLA


PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH TENDRŮ
- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických tendrů PROEBIZ TENDERBOX
Výzva k účasti
v poptávce
Kongresové centrum Praha, a.s.

Název poptávkového řízení: Dovybavení protipožárních dveří „Adámek“

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast v poptávkovém řízení je nutné mít v počítači nainstalován jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

V internetovém prohlížeči je nutno povolit vyskakovací okna, javascript a mít zapnuty cookies. Návod k zapnutí cookies je k dispozici na internetové adrese
http://proebiz.com/podpora.

JAK VSTOUPIT DO "RFx - POPTÁVKA"
Odkaz pro vstup do síně spolu s odkazem na tuto výzvu vám byl zaslán e-mailem vyhlašovatelem tohoto poptávkového řízení. Kliknutím na předmětný odkaz se vám otevře internetový prohlížeč na adrese síně vyhlašovatele. V případě jakýchkoliv komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na administrátora najdete v části KONTAKTY.

JAK SE ZE SÍNĚ ODHLÁSIT
Odhlášení proveďte pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna internetového prohlížeče, do síně se bude možné znovu přihlásit až za 20 s.

JAK POSTUPOVAT PŘI PODÁVÁNÍ NABÍDKY
Síň slouží k podání cenových nabídek a volitelných podmínek.
Každou vloženou cenu je NUTNÉ POTVRDIT STISKNUTÍM KLÁVESY ENTER! Ceny i volitelné podmínky je možné až do ukončení poptávkového řízení libovolně měnit a upravovat. Platí poslední podaná nabídka, která je uvedena v síni v okamžiku ukončení poptávkového řízení. Po dobu poptávkového řízení uvidíte pouze svou cenovou nabídku. Vyhlašovatel může rozhodnout o zobrazení nejlepších cen u jednotlivých položek (v tom případě se zobrazí ve žlutém sloupci vlevo od vaší nabídky). Pokud je název položky podtrhnutý, kliknutím na něj se vám zobrazí poznámka k položce (obvykle další upřesňující informace, např. fotografie, příloha, atd.)

Volitelné podmínky zadávejte kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněná, je v daném políčku zobrazeno slovo změnit nebo je políčko prázdné).

V průběhu poptávkového řízení prosím sledujte:
čas do konce kola - jeho pravidelná změna potvrzuje váš kontakt se systémem. V případě, že se čas zastaví, pak pro obnovení síně stiskněte klávesu F5 nebo ikonu AKTUALIZOVAT uvedenou ve svém prohlížeči.
komunikaci s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Tady můžete on-line komunikovat s administrátorem.

Celý průběh poptávkového řízení od odeslání výzev až po jeho ukončení je zaprotokolován v historii. Všechny provedené operace jsou zaznamenávány s přesností na sekundy. Po ukončení poptávkového řízení budete mít možnost zobrazit si historii a protokol své účasti.

Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vložením cen na poslední sekundy. Takto vložené hodnoty nemusí být na server systému doručeny včas - např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče či operačního systému. Nabídky podané v posledních sekundách tak nemusí být systémem bezvýhradně přijaty.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA ADMINISTRÁTORA NAJDETE V ČÁSTI KONTAKTY.